Asas-Asas Supervisi PAI

Supervisor pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas-tugas supervisi haruslah memperhatikan tugas-tugas supervisi. Asas berarti nilai-nilai yang dipegang teguh untuk dijadikan sumber, pijakan, pedoman, dan atau acuan tindakan serta sebagai satu bentuk upaya untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan itu berfungsi memberi arah pada tindakan dan upaya, maka asas menjadi tumpuan atau landasan untuk bertindak dan berupaya. Tanpa asas yang dianut dan disepakati bersama, maka tindakan dan upaya yang dilaksanakan cenderung dan dimungkinkan sekali keluar dari batas-batas ketentuan dan peraturan, hak dan kewajiban, ruang lingkup yang ditetapkan dan disepakati. Hal ini jelas akan menimbulkan benturan dengan bidang yang lain, kekacauan dalam pelaksanaan, dan konflik diantara nilai-nilai sendiri.


Sudah tentu kegiatan supervise mempunyai karakteristik tersendiri, terutama sekali bila berbicara tentang asas-asasnya. Adapun asas-asas supervisi yang perlu diperhatikan oleh para supervisor pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:
  1. Supervisi pendidikan adalah bagian terpadu dari program pendidikan.
  2. Supervisi ini memperlakukan manusia sebagai manusia seutuhnya baik sebagai manusia perorangan, social ataupun pendidikan di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional.
  3. Tujuan supervisi pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional.
  4. Pelaksanaan supervisi pendidikan hendaknya dilaksanakan secara musyawarah, saling menghormati, bersedia menerima pendapat orang lain dan menyatakan pendapatnya sendiri.
  5. Supervisi pendidikan hendaknya memperhatikan kesejahteraan personal pendidikan yang meliputi pemenuhan ketentuan perorangan dan sosialnya.
  6. Supervisi pendidikan hendaknya dilaksanakan oleh yang telah mendapat pendidikan atau latihan dalam supervisi.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel